نقدی کوتاه بر مقاله امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟

چهارشنبه 1آبان 1392 در استقبال از عید غدیر، این عید مذهبی و سندی همیشگی بر نصب برحق ولایت و امامت امام اول شیعیان، امام مظلوم علی (ع) متاسفانه شاهد آن بودیم که نویسنده‌ای معلوم الحال ( سی علی اصغر غروی)،  بار دیگر شبهاتی تکراری را به صورت مقاله‌ای بر ضد عقیده شیعه در آورده و آن را به همراه الفاظی زشت و توهین آمیز در صفحه اول یک روزنامه رسمی(بهار) نشر داده است. در این یادداشت نگارنده به بهانه اتحاد مسلمانان و انتساب تفرقه افکنی به شیعیان، سعی کرده اثبات کند پیام غدیر برای تعیین و نصب حاکمیت سیاسی نبوده است. نویسنده که دانش آموخته فلسفه بوده و دکترای این رشته را از لبنان گرفته است، با انواع مغالطات وتقطیع آیات قرآن، با ورود به مباحث تفسیری و روایی ، شبهات بسیاری را  در مقاله ای  با عنوان" امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی "به اسم شیعه و بر ضد شیعه مطرح کرده است. نگارنده در اینجا درصدد پاسخ به شبهات وارده یا نقد مقاله مزبور نیستم، چرا که شایسته تر نقد دقیق و مستند نظرات ایشان میباشد تا اگر احیانا تاثیر ی هر چند ناچیز داشته از بین برود و در واقع بهانه از هر سویی که مغرضانه است گرفته شود که این کار هم اکنون توسط برخی سایتهای خبری و وبلاگهای متعهد انجام گرفته و یا در حال انجام است. ولی   نوع تیتر این روزنامه و استدلالهای آن و زمان انتشار آن درست یک روز مانده به غدیر  بر خلاف ادعای روزنامه بهار مبنی بر خطای فنی بودن،  ابهامات زیادی به دنبال دارد. در یادداشت همین روزنامه، عذرخواهی از  جامعه و توقف چند روزه آن جهت تلطیف فضای جامعه به علت غنیمت شمردن فرصت توسط جریان های سیاسی عنوان شده است. آیا  واکنشهای دانشمندان و علمای متعهد و انقلابی به این مقاله،غنیمت شمردن فرصت جریان های سیاسی است؟ آیا این گونه یادداشت ها سرآغاز عادی سازی توهین ها و شبهات وارده به اعتقادات و اصول اساسی اسلام و تشیع  نخواهد بود؟ امیدوارم این آخری ناشی از حس بدبینی بنده بوده ودیگر شاهد این گونه مقالات نبوده و از سوی مس‍ئولین و دلسوزان انقلاب اقدامات درست و  عملی برای جلوگیری از این گونه موارد اتفاق بیفتد

/ 0 نظر / 32 بازدید