همگام با بصیرت امت حسینی

همگام با بصیرت امت حسینی

حاشا که خلوص عشق موحدین جز به ظهور کامل نفرت از مشرکین و منافقین میسر شود.امام خمینی (ره)

این نفرت از مشرکین و منافقین است که در کوره عشق موحدانه به ذات حق و بغض و نفرت عملی و انقلابی ما نسبت به باطل گداخته و به چاشنی و خرج بصیرت و دشمن شناسی ما، برائت همیشگی ما، ولایت پذیری و فرمانبرداری ما، در قلب شیطان و شیطان زادگان و دسیسه هایشان همچون تهدید، تحریم و تحقیر می نشیند.

آری این شاهدی است بر بصیرت و تکامل ملتی که بعد از 1400سال از اسلام،1374سال از عاشورا، 35 سال از انقلاب، 34 سال از فتنه دولت موقت، 33 سال از فتنه بنی صدر و منافقین و شریعتمداری، 26سال از فتنه مهدی هاشمی و منتظری.

 

و14سال از فتنه78 و از همه بدتر و دشمن شادکن تر و براندازانه تر فتنه88.

به خوبی می دانند بیعتی که پیش از آن برائت و انزجار از دشمنان ولایت نباشد، بیعت نیست و به خوبی بوی تعفن سقیفه و اهل هزار رنگ آن، فتنه و سران ملوُن و ملعون آن، اسلام آمریکایی و ابوسفیانی، بی بصیرتی و عافیت طلبی خواص، جنگ نرم و فریب افکار عمومی، جامعه مدنی و اصلاحات آمریکایی، تحریم، تهدید و تکفیر، تحجر و مقدس مآبی، عرفانهای کاذب و معنویت های غیر دینی و در یک کلام آخرین ورژن و شکل شیطان در عصر خمینی(ره) و در آستانه ظهور، یعنی لیبرال دموکراسی غرب را می شناسند و امروز می رود تا با امامت بیداری اسلامی در منطقه، شامه سرگردان بشر را به هدایت و راهنمایی ولی باز نماید و بسیج بزرگ سربازن اسلام را علیه لیبرال دموکراسی غرب به رهبری آمریکا و صهیونیزم در یک جنگ تمام عیار نرم ارزشی به راه اندازد.                                                                                                               

 و اینک در آستانه 9دی روز بصیرت و اطاعت از ولایت با آهنگ مقدس توحیدی و با سرمایه برائت و نفی هر چه غیر ولایت می رویم به بیع بیعت.                                                                                                

 

مرگ بر آمریکا              مرگ بر اسرائیل                                                           مرگ بر منافق فتنه گر

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید